Estás en: > Inici > Consellería > Funcions

Funcions

A Presidència de la Generalitat li correspon exercir les competències en matèria de turisme, basant-se en el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, publicat en el DOCV número 8590 de 12/07/2019.

La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l’article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, i control i supervisió de l’activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana.

La persona titular de la Secretaria Autonòmica serà el president o la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana.

De la Secretaria Autonòmica de Turisme depén la Direcció General de Turisme, que exercirà les competències previstes en l’article 70 de la Llei del Consell, i la resta prevista en l’ordenament jurídic, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les funcions de control, coordinació i supervisió de l’activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i les competències administratives en l’àmbit inspector i sancionador de l’activitat turística.

La persona titular de la Direcció General de Turisme serà el director o la directora de l’entitat Turisme Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana conforma l’ens públic de la Generalitat a qui correspon el foment i l’execució de la política turística de la Comunitat Valenciana. Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm.8313 de 08.06.2018),

Decret 7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació de l’acció turística i de l’organisme públic per a la gestió de la política turística. (DOGV núm.8728 de 29.01.2020)

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana